สวิตฉุกเฉิน 220BL

 -  Voltage:10V~15V DC

 -  Current consumption:

    Standby 7mA / Work 16mA 

 -  Output Contact:N.C. / N.O.

 -  Contact Rating:0.3A/120VAC

 -  Modes:

    RS-220BL-L:ON/OFF type

    RS-220BL-M:Momentary type

 -  Temperature:-25℃~55℃

 -  Dimensions:118(L)x70(W)x31(D)mm

Visitors: 31,344