เซ็นเซอร์จับแก๊ส

Power supply :

 RS-119A(AC100-120)

 RS-119B(DC-12V)

 RS-119C(AC220-240) 

Output Contact:NO/NC

Alarm:Buzzer (Automatic)

Response time:under 18 sec

Dimensions:110(H)x110(W)x44(D)mm

Visitors: 31,344