sw 220

สวิตซ์ควบคุมไฟฟ้า 220vac

แอฟสวิตซ์ สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์  ประตูรั่ว ไม้กั้นทาง หรือจะเป็นระบบไฟฟ้าเปิดปิด ในบาน โดยสามารถตั้งเวลาเปิดปิด และสามารถ กำหนดเวลาเปิดปิดในแต่ละวัน และเป็นปี  ส่วนรีโมท เป็นออฟชั่นเสริม หากต้องการ เป็นระบบ 1 relay ต่อหนึ่ง อุปกรณ์

Visitors: 31,344